Adatvédelmi tájékoztató

adatvédelmi tájékoztató

közzététel napja: 2018. október 1.

 

Az adatkezelő adatai:

Szervezet neve: Alternatív Mozgásterápia Egyesület (továbbiakban: Szervező/ Adatkezelő)
Székhely, postacím: 2086 Tinnye, Borostyán utca 8., Magyarország | Bírósági nyilvántartási szám: 09-02-0004639 | Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-001624/2017 | E-mail cím: info@okjstart.hu | weboldal: www.okjstart.hu | Képviselő: Németh Gergely ügyvezető, elérhetősége: ger@mandalajoga.hu.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Szervező az adatkezelő, azaz a Szervező felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. A fenti elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés rövid bemutatása:

A Szervező a www.okjstart.hu weboldalon az általa szervezett, felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv által engedélyezett „A” (OKJ szerinti szakmai képzések), valamint „B” (engedélyezett egyéb szakmai képzések), valamint „D” (engedélyezett egyéb képzések) képzési körbe tartozó (továbbiakban együtt: Képzés), továbbá a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv által nem engedélyezett egyéb tanfolyamokról (továbbiakban: Tanfolyam) ad tájékoztatást, és lehetővé teszi a jelentkezést. A www.okjstart.hu weboldalon lehetőség van arra is, hogy Ön pótórára, modulzáróvizsgára, komplex szakmai vizsgára jelentkezzen (továbbiakban együtt: Pótóra, Vizsga).

Ha Ön jelentkezik a Szervező által meghirdetett valamelyik Képzésre, Tanfolyamra, Pótórára, Vizsgára, a jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során a Szervező személyes adatokat vesz fel Öntől a szolgáltatási szerződés, illetve felnőttképzési szerződés megkötése, valamint a Tanfolyam, Képzés, Pótóra, Vizsga megszervezése, lebonyolítása érdekében. A szolgáltatási szerződés megkötésére a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. számú törvény – továbbiakban: „Fktv.” – hatálya alá nem tartozó Tanfolyam esetében kerül sor. A felnőttképzési szerződés megkötésére az Fktv. hatálya alá tartozó Képzés esetében kerül sor.

A szolgáltatási szerződés, illetve felnőttképzési szerződés megkötése során a Szervező a személyes adatokat a Tanfolyam, illetve Képzés lebonyolítása érdekében veszi fel, illetve kezeli.

A szolgáltatási szerződés, illetve felnőttképzési szerződés megkötése esetén a Tanfolyam, illetve Képzés során a Szervező a következő pontban felsorolt, jogviszonnyal kapcsolatos adatokat is kezeli.

Ha Ön ehhez kifejezetten külön is hozzájárul, bizonyos adatai az „A” képzési körbe tartozó (OKJ szerinti szakmai képzések) esetében a komplex szakmai vizsga lebonyolítása céljából a Debreceni Vizsgaközpont Kft. mint vizsgaszervező részére továbbításra kerülnek. Az adattovábbítással érintett adatok körét az alábbiakban részletezzük.

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció és a szolgáltatási, illetve felnőttképzési szerződés megkötése során felvett, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

 

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

A személyes adatok rögzítése elektronikusan és papír alapon történik.

A képzésekről a www.okjstart.hu weboldalon (továbbiakban: „Honlap”) tájékozódhat.

Az Adatkezelő Honlapja böngészése során a rendszer kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

A cookie-k funkciójuk szerint az alábbiak lehetnek:

 

 • a munkamenet cookie-k a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A munkamenet cookie-k alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentes használata nem garantálható;

 

 • a használatot támogató cookie-k lehetővé teszik, hogy a Honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott. Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia;

 

 • a teljesítményt biztosító cookie-k segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják a Honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a Honlapot (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

 

A Honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics teljesítményt biztosító cookie-kat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

 

A továbbiakban a Tanfolyamra, Képzésre, Pótórára, Vizsgára jelentkezőt, Tanfolyamon résztvevőt, Képzésben résztvevőt, Honlapot látogatót egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

A felnőttképzési szerződésre az Fktv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései megfelelően irányadók.

 

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 • A Tanfolyamra, Képzésre, Pótórára, Vizsgára jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel a Szervező:

 

 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • levelezési cím (a Tanfolyammal, Képzéssel, Pótórával, Vizsgával kapcsolatos dokumentumok megküldése céljából);
 • telefonszám (a Tanfolyammal, Képzéssel, Pótórával, Vizsgával kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • e-mail cím (a Tanfolyammal, Képzéssel, Pótórával, Vizsgával kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • számlázási név (számla kiállítása céljából),
 • számlázási cím (számla kiállítása céljából),
 • átutalással fizetés esetén az átutaló neve (abból a célból, hogy az átutalás az Érintett jelentkezőhöz köthető legyen).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

Ha Ön a regisztráció során más adatait adja meg, szavatolja, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezik az adott személy adatainak megadására. Ebben az esetben Érintettnek minősül az a személy is, akinek adatait megadja.

 

 • A felnőttképzési szerződés megkötése során az alábbi adatokat veszi fel a Szervező:

 

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok:

 

 • név;
 • születési név;
 • anyja neve;
 • születési helye, ideje;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • lakóhelyének, tartózkodási helyének a címe;
 • telefonszám;
 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és száma;
 • társadalombiztosítási szám.

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

A felnőttképzési szerződés megkötése során felvett egyéb, Fktv. alapján nem kötelezően kezelt adatok:

 

 • levelezési cím (a Képzéssel kapcsolatos dokumentumok, jognyilatkozatok megküldése céljából);
 • e-mail cím (a Képzéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján az Érintett képzési jogviszonyával összefüggő, kötelezően kezelt adatok:

 

 • az Érintett iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel;
 • az Érintett Képzésbe történő felvételével,
 • az Érintett tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
 • a Képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével

kapcsolatos adatok.

 

Az Érintett Képzésbe történő felvételével kapcsolatos adat különösen a foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolásban foglalt adat.

 

A Szervező a tanulmányok értékeléséhez kapcsolódóan rögzíteni köteles az Érintett Képzésen megjelenéseinek és hiányzásainak számát is (haladási napló vezetése a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése alapján).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • A szolgáltatási szerződés megkötése során az alábbi adatokat veszi fel a Szervező:

 

 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • lakóhely (a Tanfolyammal/ jogviszonnyal kapcsolatos dokumentumok megküldése céljából);
 • telefonszám (a Tanfolyammal/ jogviszonnyal kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • e-mail cím (a Tanfolyammal/ jogviszonnyal kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • számlázási cím (számla kiállítása céljából).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • A szolgáltatási szerződéssel létrejött jogviszonnyal összefüggésben kezelt adatok:

 

 • az Érintett tanfolyami megjelenései számával,
 • az Érintett tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
 • az Érintett vizsgájának teljesítésével

kapcsolatos adatok.

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 165.§ (1) bekezdése alapján a tanfolyami, illetve képzési jogviszonnyal összefüggő, kötelezően kezelt adatok:

 

 • a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek) és az abban feltüntetett adatok
 • a jogviszonnyal kapcsolatos szerződés(ek)hez kapcsolódó számlák és az abban feltüntetett adatok

 

a Szervező jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében.

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 • A Honlapon a látogatottsági adatokat elemző szoftver fut, amely a látogatókról automatikusan keletkező információkat kap; ezek:

 

a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe);

a látogatás időpontja;

a megtekintett oldalak adatai;

a használt böngészőprogram neve;

a látogató preferenciái.

 

A Honlap a látogatások ezen adatait rögzíti. A GDPR rendelkezései értelmében a látogató IP-címe személyes adatnak minősül.

 

Milyen célból gyűjti a személyes adatokat a Szervező:

A Szervező a szolgáltatási, illetve felnőttképzési szerződés megkötése, valamint a Tanfolyamon, Képzésen, Pótórán, Vizsgán történő részvételből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait. A személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés, a szerződés megkötése, a Tanfolyamon, Képzésen, Pótórán, Vizsgán történő részvétel alakulása, valamint a tanfolyami, illetve képzési haladás az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé a Szervező számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezést, a szerződéskötést és a tanfolyami, illetve képzési részvételét érintő tudnivalókról, fontos információkról, valamint dokumentálja az Érintetthez köthetően a tanulmányok értékelését, minősítését, vizsga teljesítését.

Az Adatkezelő Honlapja böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre, melyek személyes azonosításra nem használhatók, statisztikai célokat szolgálnak.

 

A cookie-k használatának célja:

 

a Honlap felhasználói által igénybe vett szolgáltatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

a Honlap látogatottságára, valamint a látogatói preferenciákra vonatkozó statisztikák, elemzések készítése.

 

A Honlap a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics teljesítményt biztosító cookie-kat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a regisztrációval, a szerződéskötéssel és a jogviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a felnőttképzési szerződés megkötésével és a felnőttképzési jogviszonnyal összefüggő, kötelezően kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az is, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az Sztv. 165.§ (1) bekezdése alapján kezelt adatok nyilvántartása továbbá az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez tanfolyami és képzési jogviszony esetében is szükséges.

 

A felnőttképzési szerződés megkötése során az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében felsorolt adatok megadása kötelező, egyéb adatok megadása önkéntes.

 

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése és 16.§-a alapján az Érintett képzési jogviszonyával összefüggő adatok megadása, nyilvántartása kötelező.

 

Az Sztv. 165.§ (1) bekezdése alapján kezelt adatok nyilvántartása kötelező.

 

Az Érintett által megadott egyéb személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Érintett hozzájárulása, Ön a hozzájárulását ebben az esetben bármikor visszavonhatja.

 

A hozzájárulást a személyes adatok kezeléséhez a papír alapú regisztráció során vagy elektronikus feliratkozás során, a feliratkozás megerősítéséhez szükséges checkbox (hozzájárulás megadása az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint) bejelölésével, illetve kipipálásával történik, míg a cookie-k esetében a Honlap meglátogatásával, illetve az azon található tartalmak felhasználásával. Ezen ráutaló magatartással megtett hozzájárulását bármikor visszavonhatja a cookie-k számítógépéről való törlésével, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A személyes adatok rögzítése a Tanfolyamra, Képzésre, Pótórára, Vizsgára jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció, a szolgáltatási, illetve felnőttképzési szerződés megkötése, valamint a Tanfolyam, illetve Képzés megvalósítása során történik.

 

Az Adatkezelő az Fktv. 21.§ (6) bekezdése alapján az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig köteles nyilvántartani és kezelni.

Az Adatkezelő az Fktv. 16.§-a alapján öt évig köteles megőrizni továbbá:

 1. a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
 2. b) a képzésben részt vevő felnőtt Fktv. 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,
 3. c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót,
 4. d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát vagy a felnőttképzést folytató intézmény vizsgaszervezése esetén a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példányát,
 5. e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,
 6. f) a 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát,
 7. g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

Az Adatkezelő köteles továbbá a szolgáltatási és felnőttképzési szerződésekhez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig a szerződést és a kapcsolódó számlákat megőrizni az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján.

Egyebekben az adatkezelés mindaddig tart, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Szervező egy esetleges jogvita eldöntése érdekében a Ptk. szerinti általános elévülési időig megőrzi a Tanfolyam, Képzés során keletkező, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli.

Adattovábbítás:

 

Ha a felnőttképzési szerződést Ön megköti és komplex szakmai vizsgára kíván jelentkezni, kifejezett külön hozzájárulása esetén a Szervező az Ön alábbi adatait és az adatait tartalmazó alábbi dokumentumokat továbbítja a Debreceni Vizsgaközpont Kft. részére a komplex szakmai vizsga lebonyolítása céljából:

 

 • név
 • születési név,
 • anyja neve,
 • születési helye, ideje,
 • lakóhely címe,
 • állampolgársága,
 • telefonszáma,
 • végzettsége,
 • az Érintett által aláírt eredeti jelentkezési lap (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti tartalom)
 • iskolai végezettséget igazoló bizonyítvány Szervező által hitelesített másolata,
 • foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolás Szervező által hitelesített másolata,
 • modulzáró vizsgák sikeres teljesítéséről kiállított eredeti igazolás.

 

Az adattovábbítás címzettjének adatai:

 

Név: Debreceni Vizsgaközpont Kft.

Székhely, postacím: 1157 Budapest, Nyírpalota utca 57. fszt. 4., Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-993743 | E-mail cím: gyula.istenes@gmail.com; vizsgakozpont@gmail.com

Képviselő:

Istenes Gyula ügyvezető, elérhetőségei:  gyula.istenes@gmail.com, +36 20 921 0378

Dr. Debreczeniné Kerekes Andrea ügyvezető, elérhetőségei: andykerekes@gmail.com, +36 20 937 8215.

Adatfeldolgozók:

 

Az Adatkezelő az alábbi jogi személyeket mint adatfeldolgozókat bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:

 

név: AUDIT-LINE Kft.

székhely: 1107 Budapest, Balkán u. 12. fszt. 1.
e-mail cím:
info@auditline.hu

képviseli: Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna ügyvezető

Ellátott tevékenység: könyvelés, pénzügyi háttér biztosítása.

 

név: Contenet Kft.

székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 8. 2. em. 3.
e-mail cím: zeno@contenet.hu

képviseli: Szabó Zénó ügyvezető

Ellátott tevékenység: rendszergazdaként informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, weboldal karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.

 

név: Extreme Net Kft.
székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3.

e-mail cím: info@extremenet.hu

képviseli:Józsa Ferenc ügyvezető

Ellátott tevékenység: weboldal forgalom elemzése.

 

Az Adatkezelő a honlaplátogatottsági adatok elemzését a Google LLC (Google Adatvédelmi Központ: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043) által nyújtott Google Analytics szolgáltatáson keresztül végzi. A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Honlap a Google LLC USA-beli szervereire továbbítja, és ott tárolja. Az Adatkezelő ennek megfelelően kifejezetten felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során az Ön személyes adatait a GDPR szerinti harmadik országba (USA) továbbítja.

A Google LLC részt vesz a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszerben, a Privacy Shield-ben, illetve elvégezte a Privacy Shield-nek való megfelelését (tanúsítás időpontja: 2017. szeptember 25.). Ennek megfelelően az Adatkezelő kijelenti, hogy a Google LLC, mint adatfeldolgozó a megfelelő és alkalmas garanciákkal rendelkezik az Ön személyes adatai feldolgozására.

Az adatfeldolgozók nem kezelik az adatokat saját nevükben.

 

Weboldal látogatás, cookie-használat:

 

Az Adatkezelő honlapja böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, statisztikai célokat szolgál.

 

Az Adatkezelő honlapja meglátogatásakor a rendszer cookie-t helyez el az Ön számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. Ön az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

 

Adatbiztonsági intézkedések:

 

A Szervező által rögzített személyes adatokhoz kizárólag a Szervezőnek, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozóknak és az adattovábbítás címzettjének azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat a Szervező, az adatfeldolgozó, az adattovábbítás címzettje bizalmas információként kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra. A Szervező a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolja és csak a Szervező azon munkatársai férhetnek hozzá kulccsal, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.

Az adatok statisztikai célra, illetve a Szervező adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a szerveren tárolt személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

adatkezelés céljai;

érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

 

észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

 

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

 

A helyesbítéshez való jog:

 

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

 

Törléshez való jog:

 

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 

már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt céljából;

a személyes adatok kezelése jogellenes;

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

 

Ön is kérheti tőlünk a nem kötelezően kezelt személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával.

 

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.

 

Korlátozáshoz való jog:

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 

Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;

az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

 

Személyes adata kezelése elleni tiltakozása elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 

Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.

 

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:

 

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

 

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

 

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

 

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

 

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

 

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 

az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

 

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

 

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

 

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

 

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Bírósági jogérvényesítés:

 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

 

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

 

A Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, mindenkor hatályos változatának folyamatos elérhetőségét az Adatkezelő a www.okjstart.hu weboldalon biztosítja.

 

 

Mellékletek:

 

 1. számú melléklet: A Szervező által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

 

 

Honlap használattal kapcsolatos adatkezelés:

 

Cookie-k használata
A kezelt személyes adatok köreAz Érintett

·       IP címe.

 

Adatkezelés céljaMunkamenet lehetővé tétele, illetve könnyítése, felhasználói élmény javítása, testreszabás, statisztikai célú adatgyűjtés.
Adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

 

Adatkezelés időtartamaMunkamenet cookie esetén a Honlap elhagyásáig, egyéb esetben az adott cookie használata céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig.

 

 

A felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv által nem engedélyezett egyéb Tanfolyamokkal kapcsolatos adatkezelés:

 

Tanfolyami jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációA szolgáltatási szerződés megkötéseA szolgáltatási szerződéssel létrejött jogviszony
A kezelt személyes adatok köre·       az Érintett neve;

·       az Érintett levelezési címe;

·       az Érintett telefonszáma;

·       az Érintett e-mail címe;

·       számlázási név;

·       számlázási cím;

átutalással fizetés esetén az átutaló neve.

Az Érintett

·       neve;

·       lakóhelye;

·       telefonszáma;

·       e-mail címe;

·       számlázási címe.

 

Az Érintett

·       tanfolyami megjelenései számával,

·       tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

·       vizsgájának teljesítésével

kapcsolatos adatok.

Adatkezelés céljaA jelentkezés az Érintetthez köthető legyen.

 

A Tanfolyamra jelentkezés esetén a szolgáltatási szerződés megkötése is.

 

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A Tanfolyamon történő részvétel alakulása, illetve a haladás Érintetthez köthető legyen.

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A Tanfolyamon történő részvétel alakulása, illetve a haladás Érintetthez köthető legyen.

 

A tanulmányok értékelésének, minősítésének, vizsga teljesítésének dokumentálása az Érintetthez köthetően.

Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 

 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja az is, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 

 

 

Adatkezelés időtartamaMindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.Az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok esetében az utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig.

 

Egyebekben mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.

 

 

Mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.
AdattovábbításNincsNincsNincs

 

 

 

A felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv által engedélyezett Képzésekkel kapcsolatos adatkezelés:

 

Képzésre, Pótórára, Vizsgára  jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációFelnőttképzési szerződés megkötéseFelnőttképzési jogviszony
A kezelt személyes adatok köre·       az Érintett neve;

·       az Érintett levelezési címe;

·       az Érintett telefonszáma;

·       az Érintett e-mail címe;

·       számlázási név;

·       számlázási cím;

·       átutalással fizetés esetén az átutaló neve.

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok:

Az Érintett

·       neve

·       születési neve;

·       anyja neve;

·       születési helye, ideje;

·       neme;

·       állampolgársága;

·       lakóhelyének, tartózkodási helyének, a címe;

·       telefonszáma;

·       nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és száma;

·       társadalombiztosítási száma.

A felnőttképzési szerződés megkötése során felvett egyéb, Fktv. alapján nem kötelezően kezelt adatok:

 

Az Érintett

·       levelezési címe;

·       e-mail címe.

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdése alapján az Érintett képzési jogviszonyával összefüggő, kötelezően kezelt adatok:

Az Érintett

·       iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel;

·       Képzésbe történő felvételével,

·       tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

·       a Képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével

kapcsolatos adatok.

 

 

Ide tartozik a foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolásban foglalt adat, és a haladási napló adatai, valamint az Fktv. 16.§-ában felsorolt adatok, dokumentumok.

Adatkezelés céljaA jelentkezés az Érintetthez köthető legyen.

 

A Képzésre jelentkezés esetén a felnőttképzési szerződés megkötése is.

 

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A Képzésen történő részvétel alakulása, illetve a képzési haladás Érintetthez köthető legyen.

A jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlása és teljesítése.

 

A Képzésen történő részvétel alakulása, illetve a képzési haladás Érintetthez köthető legyen.

 

A tanulmányok értékelésének, minősítésének, vizsga teljesítésének dokumentálása az Érintetthez köthetően.

Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az is, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés a felnőttképzési szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a személyes adatok kezelésének jogalapja az is, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

 

Adatkezelés időtartamaAz Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok esetében az utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig.

 

Egyebekben mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig kell kezelni.

 

Az Fktv. 16.§-a alapján öt évig kell megőrizni az ott felsorolt dokumentumokat, adatokat.

 

Az Sztv. 169. § (2) bekezdés alapján kezelt személyes adatok esetében az utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig.

 

Egyebekben mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.

 

Az Fktv. 21.§ (1) bekezdésében foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt évig.

 

Az Fktv. 16.§-a alapján öt évig kell megőrizni az ott felsorolt dokumentumokat, adatokat.

 

Egyebekben mindaddig, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak, a Ptk. szerinti általános elévülési időig.

 

AdattovábbításNincsDebreceni Vizsgaközpont Kft. részére az Érintett

 

·       neve;

·       születési neve;

·       anyja neve;

·       születési helye, ideje;

·       lakóhely címe;

·       állampolgársága;

·       telefonszáma.

 

 

Debreceni Vizsgaközpont Kft. részére

 

·       az Érintett végzettsége;

·       az Érintett által aláírt eredeti jelentkezési lap (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti tartalom);

·       az Érintett iskolai végezettségét igazoló bizonyítvány Szervező által hitelesített másolata;

·       foglalkozás egészségügyi szakember által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolás Szervező által hitelesített másolata;

·       modulzáró vizsgák sikeres teljesítéséről kiállított eredeti igazolás